Revízie elektroinštalácii - Flashmont

Revízie elektroinštalácii

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24 ods.2 vyhlášky č.718/2002 Z.z. v rozsahu: E2 – technické zariadenia s napätím do 1 000V vrátane bleskozvodov bez nebezpečenstva výbuchu

  • Revízie elektrických spotrebičov
  • Revízie elektrického ručného náradia
3xstlpec-revizia3
3xstlpec-revizia2
3xstlpec-revizia1