Elektroinštalácie - Flashmont

Elektroinštalácie

Ponúkame široký rozsah činnosti:

Montáž elektrických NN prípojok

Montáž domových elektroinštalácií

Montáž bleskozvodov a uzemnení objektov

Montáž satelitnej techniky

Montáž elektrického podlahového vykurovania

Výmena rozvádzačov a poistkových skríň

Revízie elektroinštalácií a bleskozvodov

Montáž inteligentných systemov

Projektovanie elektroinštalácií

Dodanie inštalačného materiálu

Ďalšie práce v elektrotechnickej sfére